Informace o nás

Jsme středisko sdružující skauty ve Vysokém Mýtě.

Tento web je zaměřen na vodní část skautského střediska Vysoké Mýto, které vzniklo 1.1.2015 sloučením suchozemského střediska Lejsek a vodního střediska Vydří Stopa.

 

Přidej se k nám a zažiješ s námi spoustu dobrodružství a zábavy.

 

Pro vstup k nám ti stačí udělat jen velice málo - vyplnit přihlášku, která je ke stažení v sekci Download a odeslat ji kterémukoliv z vedoucích na jejich email.

Emaily na přislušné vedoucí najdete v sekci Kapitánský můstek.

 


Historie vodních skautů ve Vysokém Mýtě

V roce 1996 vznikl přístav vodních skautů Vydří stopa, který se oddělil od suchozemského střediska Lejsek.

1. tábor nového přístavu Vydří Stopa proběhl v létě 1996 na Stvořidlech na řece Sázavě, kde se nám velice zalíbilo.

Od roku 2000 jsme zřídili letní základnu a tábořiště na Stvořidlech, které každoročně pronajímáme skautským táborům, lesním školám a ostatním zájemcům.

Červen 2011 obrovská rána, kdy požár na Stvořidlech zcela zničil celou základnu i s vybavením tábořiště (podsadami, stany, hangárem, vybavením základny, ...)

Říjen 2011 nový začátek budování základny na Stvořidlech, kdy byli na místo nové základny přivezeny dvě maringotky, které jsou hlávní částí nové budovy.

2011-2015 obnovování základny Stvořidla

V roce 2014 proběhla jednání o opětovném sloučení dvou skautských středisek ve Vysokém Mýtě, které se od sebe odtrhli v roce 1996. Lejsek (suchozemské) a Vydří Stopa (vodní) středisko.

Od 1.1.2015 jsou opět všichni skauti ve Vysokém Mýtě pod hlavičkou jednoho střediska s jednotným názvem středisko Vysoké Mýto. Toto společné středisko zachovává existenci jak suchozemských, tak vodních oddílů, které však v budoucnu plánují více spolupracovat a předávat si vzájemně své zkušenosti a znalosti.

Tábory

1996 - Stvořidla

1997 - Hněvkovice

1998 - Chřenovice

1999 - Stříbrné hory

2000 - 2006 - Stvořidla

2007 - Horažďovice

2008 - 2010 - Stvořidla

2011 - Vysoké Žibřidovice

2012 - 2016 - Stvořidla

2017 - Dolany u Nových Hradů

2018 - Stvořidla